תקנון אתר קורת-הגג מוצרים בע"מ (online)

חברת קורת-הגג מוצרים בע”מ מרחוב האלון 80 תמרת (להלן: “החברה”), הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה.

אנא קרא את התנאים המפורטים באתר זה, בעיון ובקפידה, בטרם השימוש באתר.

מבוא

אתר קורת-הגג (להלן “האתר”) המופעל ע”י חברת קורת-הגג מוצרים בע”מ ומשמש בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים לבית ולגינה (“המוצר”).
תקנון האתר להלן (להלן: “התקנון”) מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל העושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים או המידע הקיימים בו (להלן: “הלקוח”).

השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך והכרותך את כל תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליך אינך רשאי לעשות שימוש באתר הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, על פי שקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הם יחולו על כלל הלקוחות העושים שימוש באתר באופן אוטומטי.

כותרות הסעיפים והשימוש בהם הינם לצורכי התמצאות ונוחות בלבד ואין להיעזר בהן למטרות פרשנות התקנון.

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר שיופיע בדף התשלום והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי ו/או חברת הסליקה.

מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.

לאחר השלמת ההזמנה על ידי הלקוח וקבלתה אצל החברה, תבדוק החברה את ההזמנה ואת אפשרות ביצועה. החברה תבדוק ותאשר כי המוצרים הכלולים בהזמנה קיימים במלאי החברה ויש באפשרותה לספקם. החברה גם תבדוק את פרטי האשראי או התשלום שמסר הלקוח ורק לאחר אישור פרטי התשלום מול חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר על פי בחירת הלקוח תאושר ההזמנה על ידי החברה והחברה תפעל לביצועה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה. הודעה על ביטול עסקה תועבר ללקוח למייל אותו בביצוע ההזמנה.

החזרות וביטולים

לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר , יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כל כספו בניקוי דמי ביטול של 5% ולא יעלה על 50 ₪.
אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי המשלוח המקוריים.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר החברה. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7 ימי עסקים.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון, מפרטים שגויים שהוקלדו ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה.

מחיר המוצר המופיע באתר אינו כולל את עלות המשלוח שיפורט בנפרד תחת סעיף “משלוח” .

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה על פי המידע המופע בדף “צור קשר”.

אחריות ושירות

האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.

האחריות שניתנת כל מוצר שונה והיא ניתנת לתקופה שמפורטת באתר ותחושב מיום אישור הרכישה.

האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר או שהוא מחזיק במסכים מקוריים לגבי הקניה במקרה שמישו קנה עבורו.

הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה/רשלנית/מזיקה או התקנה שלא לפי הוראות היצרן.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון על פי הפרטים המופיעים בדף “צור קשר”.

אבטחת מידע ופרטיות

חברת קורת-הגג מוצרים בע”מ , כמו גם חברות משנה נוספות הפועלים מטעם החברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת לספק ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש למי שאינו מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

כפתור “שלח” יש משום הסכמה שנתן הלקוח לחברה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות דוא”ל או בכל דרך אחרת, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה.

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.

לקוח המבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון המופיע בדף “צור קשר” או ישלח דוא”ל לכתובת שירות הלקוחות.

במסגרת האתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים חיצוניים לאתר במרשתת, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים חיצוניים”). ייתכן כי באתרים החיצוניים יתבקש לקוח לתת פרטים לצורך הרשמה וכד’. אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים חיצוניים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים חיצוניים ולהוראות כל דין. כל פעולה שיבצע הלקוח בקשר לאתרים חיצוניים אלו הינה באחריותם הבלעדית שלו ושל בעלי האתרים החיצוניים בלבד, וללקוח לא תהיה והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

באמצעות ביצוע רכישה וסימון “אני מאשר את התקנון”, אני מאשר בחתימתי את התקנון ואת תנאיו.

WhatsApp chat

כבר הולכים?

רוצה לקבל 10% הנחה
בקנייה הנוכחית?

בואו נהיה חברים

15%

הנחה לקניה ראשונה
למצטרפים למועדון

מועדון הלקוחות נועד כדי לשתף אתכם במבצעים מיוחדים וכדי לספר לכם על מוצרים חדשים בהנחות מיוחדות. לא נמסור את פרטיכם לצד ג’.

קוד הקופון שלך הוא:

stay10

תודה שהצטרפתם! מבטיחים שתהנו!

15% הנחה

הנחה חד פעמית בהזנת הקוד:

מועדון15

דילוג לתוכן